forum

 1. anqeL

  Su

  Normal sıcaklıkta sıvı halde bulunan renksiz, kokusuz, tatsız madde, yoğunluğu 1. Su da hava gibi tüm canlılar için gereklidir. İnsan belli bir süre açlığa dayanabilir ama, kırk sekiz saatten fazla susuz kalırsa ölür. Bu nedenle susuzluk ve kuraklıktan sürekli olarak korkan insanoğlu, çöllerde...
 2. anqeL

  Kültür Ve Medeniyet

  Kültür ve Medeniyet Bilim adamlarının üzerinde en çok durduğu konulardan bir tanesi Kültür, medeniyet ve uygarlık kavramlarıdır. Birbiriyle ilişkili olan bu kavramlar gündemdeki yerini her zaman korumuş, kitap, makale, deneme ve hatta şiirlerin esas teması olarak işlenmiştir. Bilimsel olarak...
 3. anqeL

  Ortaçağ Avrupasında Para Alanındaki Gelişmeler

  Sekizinci yüzyılın son çeyreğinde Şarlman bir para reformu yaparak yeni bir para sistemi getirmişti. Bu para (penny) 1, 7 gram ağırlığında ve saf gümüşten olup on iki tanesi eski paranın birine (shilling) eşitti. Yeni penny’lerin 240 tanesi ise l pound ağırlığında idi. Böylece Fransız İhtilâline...
 4. anqeL

  Gelotoloji Nedir

  Gelotoloji gülmeyi inceleyen yeni bir psikoloji dalıdır. Gülme insanlar için tıbbi açıdan yararlı bir eylem olduğundan, bunun incelenmesi için bu bilim dalının oluşturulmuştur. İnsanın gülmesi ve gülmesini sağlayıcı durumlar biyolojik olarak sağlığa olumlu etkiler yapar. Gülme farklı uyaranlar...
Üst