Possessive Pronouns - Mine, Yours, Hers

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
Possessive pronouns Türkçe’ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve örnekleri inceleyiniz.

•I Ben Me Beni/Bana My Benim Mine
•Benim ki You Sen You Seni/Sana Your Senin Yours Senin ki
•He O (erkek) Him Onu/Ona His Onun His Onun ki
•She O (kadın) Her Onu/Ona Her Onun Hers Onun ki
•It O (cansız/hayvan) It Onu/Ona Its Onun Its Onun ki
•We Biz Us Bizi/Bize Our Bizim Ours Bizim ki
•You Siz You Sizi/Size Your Sizin Yours Sizin ki
•They Onlar Them Onları/Onlara Their Onların Theirs Onların ki

KULLANIM

► Possessive Adjectives’lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.

- My hands are cold. (Ellerim soğuktur.)
- My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır)
- Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada’lıdır.)

► Possessive Pronouns’lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Possessive Adjectives Possessive Pronouns

•It is my book (O benim kitabımdır)
•It is mine (O benimkidir)
•It is your book (O senin kitabındır)
•It is yours (O seninkidir)
•It is his book (O, onun kitabıdır)
•It is his (O, onunkidir)
•It is her book (O, onun kitabıdır)
•It is hers (O, onunkidir)
•It is our book (O bizim kitabımızdır)
•It is ours (O, bizimkidir)
•It is their book (O, onların kitabıdır)
•It is their (O, onlarınkidir)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

- Is this pen mine or yours? (Bu kalem benim ki mi, senin ki mi?)
- I didn’t have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Ann kendisininkini bana verdi.)
- It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onların değil.)

► Friend kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.

- He is a friend of mine. (O benim arkadaşım)
- Are those girls friends of yours? (Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)

► Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.

- This is mine book. (Doğrusu - This is my book)
- This book isn’t mine. It is your. (Doğrusu - This book isn’t mine. It is yours.)
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst