Object Pronouns - Me, Him, Her

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
Nesne zamirleri, cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar. Aşağıdaki tabloları inceleyiniz.

•I Ben - Me Beni/Bana
•You Sen - You Seni/Sana
•He O (erkek) - Him Onu/Ona
•She O (kadın) - Her Onu/Ona
•It O (cansız/hayvan) - It Onu/Ona
•We Biz - Us Bizi/Bize
•You Siz - You Sizi/Size
•They Onlar - Them Onları/Onlara

Subject Object I
I know Sue (Sue’yu tanıyorum) - Sue knows me (Sue beni tanır) me You You know Sue (Sue’yu tanıyorsun) Sue knows you (Sue seni tanır) you He He knows Sue (O Sue’yu tanır) Sue knows him (Sue onu tanır) him She She knows Sue (O Sue’yu tanır) Sue knows her (Sue onu tanır) her We We know Sue (Sue’yu tanırız) Sue knows us (Sue bizi tanır) us They They know Sue (Sue’yu tanırlar) Sue knows them (Sue onları tanır) them

GENEL AÇIKLAMALAR

► Şahıs zamirlerinin -i, -e halleri cümlede fiillerden sonra yer alır. Bu zamirler isimlerin yerine kullanılır ve kendilerinden önce edat (preposition) olabilir.

I like Burak and Taner. (Burak ve Taner’i severim.)
I like them. (Onları severim.)

The soldiers killed John. (Askerler John’u öldürdü.)
The soldiers killed him. (Askerler onu öldürdüler.)

► İyelik zamirleri bazı fiillerden sonra “-i, -e” hallerinin dışında anlam kazanırlar.

They met him at 9 00. (Onunla saat 9’da buluştular.)
Mark talked to me. (Mark benimle konuştu.)

► Object Pronouns bazen subject pronouns’a tercih edilir. "Be" fiilinden sonra genellikle object pronouns kullanılır.

- Who is it? (Kim o?)
- It is me. (Benim)
- Who wants an apple? (Kim bir elma istiyor?)

► Than ve as gibi kelimelerden sonra da object pronouns kullanılır.

- John is taller than me. (John benden daha uzundur.)
- I am more handsome than him. (Ben ondan daha yakışıklıyım.)

► Prepositions’lardan (at, in, for) sonra object pronouns kullanılır.

- This postcard isn’t for me. It is for you. (Bu kartpostal bana değil. Senin için.)
- Who is that man? Why are you looking at him? (Şu adam kim? Niçin ona bakıyorsun?)
- We are going to the theatre. Do you want to come with us? (Biz tiyatroya gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin?)

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

•Steve kicked the ball to me. (Steve topu bana çekti.)
•Douglas wants to talk to you. (Douglas seninle konuşmak istiyor.)
•Liz doesn’t like him. (Liz onu sevmez.)
•John kissed her. (John onu öptü.)
•Give it to me please! (Lütfen, onu bana ver!)
•The politician lied to us (Politikacı bize yalan söyledi.)
•Mary didn’t invite them. (Mary onları davet etmedi.)
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst