16 Ağustos Atatürk Günlüğü

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
1937 - Atatürk'ün, akşam Florya istasyonundan trenle Çerkezköy'e hareketi, geceyi Çerkezköy'de trende geçirmesi.

1936 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a gelişi.

1929 - Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda, Ferit İbrahim Bey tarafından Gazi Orman Çiftliği'nde çekilen filmi seyretmesi.

1928 - Atatürk'ün, yeni Türk harfleri hakkında Adalet Bakanı Mah*mut Esat (Bozkurt) Bey'in telgrafına cevabı: "...Gerçekten yeni Türk yazısı, Türkün yaradılıştan gelen zekâ ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve millî haysiyet borcudur."

1927 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Ankara Milletvekili Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı, daha sonra Berlin Büyükelçimiz Kemalettin Sami Paşa'yı kabulü.

1925 - Lâtife Hanım'ın babası Uşakîzade Muammer Bey'in, İzmirden, Atatürk'e mektubu: "Pek muhterem Paşa Hazretlerine. Kızım hakkındaki yüksek kararlarını, Trieste'den perşembe günü akşamı dönüşümde öğrendim. Millet ve memleketin Muhterem Reisi ve en büyük kurtarıcısı olan zât-ı devletlerini gittikçe artan hürmetlerle sevmiştik. Yine de sevmekte devam edeceğiz. Şereflendirici fırsatlar belirdiğinde tenennilerimizin arasıra arzına müsaade buyurulmuş olmasından doğan minnettarlığımı takdim eder ve yüksek teveccühlerinizi çok niyaz eylerim efendim." [Kocatürk]

1923 - Atatürk'ün, Ankara Türkocağı toplantısında Ali Sami (Yen)'in sunduğu bilgi üzerine söyledikleri: "...Biz henüz Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lâzımdır. Sporu ya propaganda için yapacağız, yahut da bedensel gelişmemizi temin için yapacağız."

1921 - İngiltere Başkanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması: "Kemalist ayaklanmayı bastırmak için Anadolu içlerine kadar İngiliz askerleri gönderilemediğine göre, tek bir şık vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır (!)"

Atatürk'ün, Polatlı'dan Ankara'ya dönüşü.

Atatürk'ün, Ankara'da yapılan muayenesinde -12 Ağustos 1921 günkü kaza sebebiyle- kaburga kemiklerinden birinde kırık bulunduğunun tespiti.

Halide Edip Hanım'ın, Atatürk'e orduda gönüllü çalışmak istediğini bildiren telgrafı.

1920 - Atatürk'ün, Yörük Ali Efe'ye telgrafı: "...Gönderdiğiniz özel memurla Afyonkarahisar'da görüştüm. ...Vatanperverane çalışmalarınızda başarılar dilerim."

1919 - Alaşehir Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa Damat Ferit'e bir telgraf daha çekerek, meclisin toplanarak, milli iradeye uymasını istedi.

Atatürk'ün, Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya telgrafı: "...Muhakkaktır ki vatan ve milletin mukadderatı için içeride ve dışarıda kabul ve söz sahibi olmak mutlaka millî iradeye dayanmaya bağlıdır. ...Gayet samimî olarak arz ederim ki, millet her türlü iradesini gerçekleştirmeye muktedirdir. Girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Millet çizdiği program içinde gayet kesin ve açık adımlarla amacına yürümektedir."

1918 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Valide Camii'ndeki cuma selâmlığından sonra mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin ile görüşmesi ve Padişah'ın sözleri: "Sizi Suriye'ye komutan tayin ettim. Oradaki vaziyetler önem kazanmış; oraya gitmeniz lâzımdır."

1915 - Kireçtepe Muharebeleri.

İngilizlerin, takviyeli kuvvetlerle Anafartalar cephesinde Kireçtepe'ye yeniden taarruzu; ancak 5. Tümen'e bağlı alayların karşı koyması ile ağır kayıplar verdirilerek ilerlemelerine imkân verilmemesi (Atatürk, bugünkü çarpışmaları da ateş hattında, 5. Tümen Karargâhı'nın bulunduğu 161 râkımlı tepeden yönetmiştir).

Atatürk'ün, 5. Tümen Karargâhı'na gelişinde, Tümen Komutanı Yarbay Wilmer'e, kendisinin muharebe meydanına geldiğinin kıtalara bildirilmesine dair emir yazdırması ve bu emrin kıtalara ulaştırılması.

1914 - 16 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri Osmanlı Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimlerini aldılar.

Asıl adı SMS Goeben (Yavuz) olan Alman yapımı Moltke Sınıfı ağır kruvazörün ve asıl adı SMS Breslau (Midilli) olan Alman yapımı Magdeburg Sınıfı hafif kruvazörün İngiliz Akdeniz Donanması'ndan kaçarak Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a sığınması olayıdır.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst