Rüyada Hz. Muhammed'i Görmek

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
Diyanet:
Rüyada Hz. Muhammed (a, s.)'in görülmesi her türlü dert ve sıkıntılardan kurtulmakla yorumlanır.
Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)'ı görmesi ve O'nunla sohbet etmesi; o kimsenin doğru bir yolda olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'ı arkası dönük olarak yürürken görmesi; o kimsenin hayırlı bir yolculuk yapacağına, kişinin rüyasında aksine kendisine doğru geldiğini görmesi; o kimsenin yapacağı işten veya yolculuktan hayır göreceğine yorumlanır.

Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir sofrada yemek yediğinizi görmeniz; sizin cennet yemeklerinden yiyeceğinize, dünya nimetlerinizin de çoğalacağına ve O'nun şefaatine nail olacağınıza işaretle tabir olunur.

Rüyanızda Hz. Muhammed (a.s.) ile bir deve üzerinde yolculuk yaptığınızı ve devenizin Hz. Peygamber (a.s.)'in devesinden her zaman geride kaldığını ve bir türlü de ona yetişemediğinizi görmeniz; sizin Hz. Peygamber (a.s.)'in arzusu hilafına hareket ettiğinize ve bu tutumunuzdan dolayı da tevbe etmeniz gerektiğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile birlikte bir camide namaz kıldığını görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette başına hiçbir musibetin gelmeyeceğine, işlerinin daima iyi gideceğine ve âhiret-teki makamının da cennet olacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.) ile yolculuk yaptığını görmesi; o kimsenin ibâdetlerinin kabul edildiğine, onunla bir yerde oturup sohbet ettiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulacağına, eğer tutuklu ise serbest kalacağına, eğer büyük bir günah işlemişse, tövbe ettiği takdirde, onun şefaatine nail olarak günah kirlerinden temizleneceğine, bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin cennetle müjdelendiğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrinden kalkıp yürüdüğünü görmesi; o kimsenin âhiretinin selâmetine ve ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında Hz. Muhammed (a.s.)'in kabrini içeriye girmeden dışarıdan ziyaret ettiğini görmesi; o kimsenin Hz. Muhammed (a.s.)'in şefaatine nail olmak için ibâdetlerine biraz daha özen göstermesi gerektiğine ve muhtaçlara da yardım yapması lazım geldiğine yorumlanır.

Nablusi:
Sahih bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.V.) den: «Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez» şeklinde varid olmuştur.

Bir rivayette: «Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür.», Hz. Enes (R.A.) den bir rivayette: «Elbette cehenneme girmeyecek beni rüyasında gören.» şeklinde varid olmuş ve bir rivayette de: «Her kim ki beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir.» şeklinde varid olmuştur. Burada zikredilen rivayetlerden başka birçok rivayetler de vardır.

Alimler arasında hadisin manasında ihtilaf edilmiştir. Bunlardan bir kısmı hadis-i şerifin ifade ettiği şey rüya sahibinin Hz. Resulullah (S.A.V.) 'i görmesi Resulullah (S.A.V.) 'ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir, bazıları da bunda mübalağa ederek rüyayı gören Hz. Resulullah (S.A.V.)'i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir, dediler. İbn-i Şirin (R.H.) de bunlardandır. Çünkü ondan sahih bir şekilde nakledilmiştir ki, peygamberi görme rüyası ona anlatıldığı zaman o «Rüyada gördüğün zatı bana anlat», derdi. Eğer rüya sahibi o zatı tbn-i Sirin'in bilmediği ve Peygamberin hilyesine muhalif görülen bir şekilde anlatırsa, İbn-i Şirin (R.H.) rüya sahibine, «sen Resulullah (S.A.V.)'i görmemişsin» diye cevap verirlerdi.

İbn-i Sirin'in bu görüşünü —hakimce senedi Ceyyid sayılan — Asım b. Tuleyb hazretlerinin hadisi teyid eder ki o, ben İbn-i Asım (R.A.) a «Rüyada Hz. Resulullah (S.A.V.)'i gördüm» dediğinde İbn-i Asım (R.A.) bana: «Hz. Resulullah (S.A.V.)'ın vasıflarını anlat dedi, ben de Hz. Ali (K.V.)'ın oğlu Hz. Hasan (R.A.)'ı ve onun şekil ve şe-malini anlattığımda ve.Hz. Hasan (R.A.)'ı rüyada gördüğüm zata benzettiğimde İbn-i Asım (R.A.) bana «sen onu (Hz. Hasan (R.A.)'ı görmüşsün.» dedi.
Adı geçen hadise: «Rüyada beni gören kimse gerçekten beni görmüştür. Çünkü ben muhtelif surette görünürüm» hadisi-muarız olamaz, çünkü bu hadis zayıftır, dedi.
Alimlerden diğer bir kısmı da Hz. Resulullah (S.A.V.) hayatta bulunduğu şekilde görmek şart değildir, dediler. İbn-i Arabi de bunlar arasmdadır. Hz. Resulullah (S.A.V.)'i bilinen sıfatları üzere görmek, bizsat Hz. Peygamberi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Hz. Resulullah (S.A.V.)'m misalini idrak etmektir. Çünkü doğru olan görüşe göre: Peygamberlerin cesedleri yer değiştiremez. Bundan dolayı Hz. Peygamberi (S.A.V.) bulunduğu surette görmek, Hz. Peygamberin (S.A.V.) hakikatini idrak etmektir. Vasıflarından başka bir şekilde görmek ise, misalini idrak etmektir.

Hadis-i şerifte: «Yakında beni görür.» sözünün manası, gördüğünü izah etmektir. Çünkü Resulullah (S.A.V.) mevcuttur. Ancak gözden kaybolmuştur.
«Beni görmüş gibidir.» hadisinin manası: beni rüyada gören uyanıkken görse rüyada gördüğüne uygun bulur, demektir. Bundan dolayı evvelki gördüğü hak ve hakikattir. İkincisinde ise, hak ve temsilidir. Bu da rüyayı gören Hz. Resulullah (S.A.V.)'i bilinen sıfatlarıyla gördüğü takdirdedir. Eğer bilinen sıfatlarıyla görmediyse gördüğü temsilidir.

Bir kimse Hz. Resulullah (S.A.V.) 'in kendi tarafına müteveccihen teşrif ettiklerini görse, bu rüyada hayır yoktur. Hadis-i Şerifin manasında ihtilaf eden Kadı İyaz (R.A.), hadis-i şerif de: «Beni görmüştür» yahut «Hakkı görmüştür» sözündeki görmekten murad bir kimse Hz. Resulullah (S.A.V.)'ı hayatındaki suretinde görürse, rüyası doğrudur.

Bir kimse Hz. Resulullah (S.A.V.) bilinen sıfatından başka bir şekilde görürse, onun rüyası tevile muhtaçtır, dedi. Kadı İyaz'm bu sözünü takiben İmam Nevevi (R.H.): «Kadı İyaz'm bu sözü zayıftır, belki sahih olan rüyayı gören her iki surette de Resulullah (S.A.V.)'ı hakikaten görmüştür. İster bilinen sıfatı üzere, isterse bilinen sıfatından başka bir surette görsün.» dedi.
Buna cevap olarak bazı hadis hafızları: «Kadı İyaz'ın sözü İmam Nevevi'nin sözüne zıt değildir. Belki Kadı İyaz'm sözünün zahiri rüyayı gören iki durumda da hakikaten Hz. Resulullah (S.A.V.)'ı gördü. Ancak bilinen sıfatı üzere görmek, tabire muhtaç değildir.
Bilinen sıfatı üzere görmeyip diğer bir surette görülen rüya ise tabire muhtaçtır, demeyi ima eder, dediler.

Hz. Peygamberi hayatında bulunduğu heyet üzere görmek, şart değildir, diyenlerden İmam Bakillani ve diğerleri evvelki görüşü savunan alimleri ilzam etme zımnında bir kimsenin Hz. Resulullah (S.A. V.)'ı bilinen sıfatları dışında bir sıfatta görse, sizlerin anlattığınıza göre o rüyanın karmakarışık bir rüya olması gerekir, bu ise doğru değildir.
Çünkü bilinen şeylerdendir ki Hz. Resulullah (S.A.V.) rüyada kendisine layık bir halde görünür. Halbuki o hal Resulullah (S.A. V.)'ın dünyada olduğu haline muhalif gelir. Eğer şeytan için Hz. Resulullah (S.A.V.) da bulunan hal ve sıfattan birisine veya zat-ı risa-lete nisbet edilen bir şeye temessül mümkün olsa: «Çünkü şeytan ba
Çünkü rüya sahibinin gördüğü suret, Allah (C.C.) tarafmdan tasvir edilmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, sahih olan belki de doğru olan hadis-i şerifin manası bazı alimlerin dedikleri gibi «Hangi durumda far-zedilirse edilsin» rüya sahibinin rüyası haktır.

Eğer görenin rüyası Resulullah (S.A.V.)'m gerek gençlik zamanında, gerek orta yaşlılığı zamanında, gerekse yaşlılık zamanlarında ve ömrünün sonunda olan bilinen suret ve sıfatlarından birisi üzere olursa o rüya tabire muhtaç değildir. Eğer zikredilen zamanlardaki şekil ve şemailden birisine benzemiyorsa rüya sahibinin durumuna uygun bir surette o rüya tabire muhtaç olur.

Bundan dolayı bazı tabi *, alimleri, bir kimse, Hz. Resulullah (S.A. V.)'ı yaşlı görse, selamete erişmeye; eğer genç görse harbin nihayet bulmasına; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun sünnet-i se-niyyesine uyduğuna delalet eder, dediler.
Bu alimlerden bazıları da bir kimsenin Resulullah (S.A.V) 'ı bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli oluşuna, şöhrete erişmesine ve ona düşman olan kimseye galip gelmesine delalet eder, dediler.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi kızgın bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına delalet eder.

İbn-i Ebi Cemre
Hz.Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına delalet eder, dedi. Çünkü Resulullah (S.A.V.) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür. Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karşısında bulunan şey bulunduğu durumda onda görülür. Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardır. Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır.

Şurada izah edilenlerin hepsini İbn-i Hacer el-Heytemi, Tirmizi'-nin Şemail şerhinde anlattı. Diğer peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü şeytan, Allah (C.C.)'ın, güneş ve ay gibi ayetlerinin, peygamber ve melaikenin suretine giremez.

Rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)'ı gören kimse daima durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.

Eğer Hz. Peygamberi görenler muhasara altında veya kıtlık içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve rayiçte ucuzluk görürler.
Eğer mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar. Eğer korku halinde iseler emin olurlar. Eserde varid olduğu ve vasfettiği şeyler onun güzel sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde Resulullah (S.A.V.) rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine delalet eder.

Kişinin kendisi ve kalb aynasının parlaklığı nisbetince rüya sahibine anlatılan vasıfları rJsbetinde görülmesiyledir. Eğer Resul-i Ekrem (S.A.V.)'in kendisine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında veyahut tarikatında ona iktida ettiğini yahut Resulullah (S.A.V.)'ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur. Devrinin adil, iyilikle emreden ve kötülükten nehyeden hakim bir kişisi olur.

Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abid birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tevbe eder ve Allah (C.C.) kafir ise, hidayete ve bazan da: «O halde Allah'a ve onun ümml Nebi olan Resulüne —ki kendisi de o Allah'a ve o'nun sözlerine iman etmekte olandır— iman edin o'na tabi olun.» ( Sure-i Araf, ayet 158) mealindeki ayet işaretince bir şey bilmemekle beraber ilim, kıraat veya batınını imaret ederek maksadına kavuşur.

Eğer rüya sahibi korkunç bir halde ise, saltanat ve devlet sahibinden emin olur. Kendisine şefaat edilir. Çünkü Hz. Peygamber şefaat sahibidir. Eğer rüya sahibi bid'ata saplanmış ise, Allah (C.C.) dan korku üzere bulunsun bahusus Hz. Peygamberin kendisinden yüz çevirdiğini görürse.
Bazan rüya sahibine sevindirici bir şey takdim edilir.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya delalet eder. Bazan da rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur.
Bazan o kimseye akrabaları ve yakınları tarafından hased ve düşmanlık yapılır. Bazan da o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanından başka bir vatana hicret eder. Bazan o kimse ana ve babadan yetim kalır. Bazan da Hz. Peygamberi görmek, keramet izhar etmesine delalet eder. Çünkü geyik Hz. Peygambere selam verdi, deve onun mübarek azalarını öperek göğe yükseldi, ağaçlar kendisine yönelerek geldiler.
Eğer rüyayı gören gözlere ilaç yapan sürmeci ise, o kimse sanatında hiç bir kimsenin yetişemediği bir makama kavuşur. Çünkü Hz. Peygamber Katade'nin görmeyen gözlerini kendisine iade buyurdular.
Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına delalet eder. Çünkü su bulunmayan yerde, Hz. Peygamberin mübarek parmakları arasından su aktı.
Yine insanlar kıtlık ve yokluk içindelerse Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatırlarına gelmiyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine delalet eder. Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazan da o kadın kuma kadınla müptela ve iyi bir nesille rızıklanır.
Eğer o kadın zengin ise, malını Allah (C.C.) uğrunda in-fak eder.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye delalet eder. Eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur. Eğer rüya sahibi garipse yine tabir böyledir. Eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorluğundan faydalanır.

Bazan da, — özellikle ashab ile olursa — Hz. Peygamberi görmek, Müslümanların galip, kafirlerin helak olmasına delalet eder. O'nu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder. Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir. Eğer Hac etmemiş bir kimse ise, Beytullah'ı tavaf eder. Eğer muharip olan bir kimse görürse, Allah (C. C.) o kimseye yardım eder. Eğer bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder.
Hz. Peygamber bilinen heyeti üzere kıtlık ve pahalılık olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur. Eğer Hz. Peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid'atın meydana çıkmasına delalet eder. Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmenin tabiri de böyledir.

Hz. Peygamberi bir şeye binmiş olarak gören kimse, bir şeye binerek Hz. Peygamberin Ravza-i Mutahharasını ziyaret eder. Eğer Hz. Peygamberi yaya görürse, o kimse yaya olarak Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret eder.
Eğer Hz.Peygamberi uzakta görürse, o kimsenin kendi içinde ve zamanının imam ve halifesinin sadakatli emrinde olduğuna delalet eder.
Hz. Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına delalet eder. Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Hz. Peygamberin cenazesini teşyi ettiğini, hatta kabri şeriflerine koyduğunu gören kimse, bid'ata meyleder. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir.

Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin oğlu olduğunu görse ve kendisi de evlad-i resul olmasa, o kimsenin imanının halis olmasına delalet eder. Bir kimsenin Hz. Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayrı yalnız o kimseye has olmayıp belki,bütün Müslümanlara şamildir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malmdan veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nisbe-tince o kimsenin erişeceği bir hayra delalet eder. Eğer verdiği şey kavun ve karpuz gibi şeyler olursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur. Ancak eziyet, çetinlik ve meşakkata düşer.
Hz. Peygamberin azasından bir uzvunu kendi yanında sakladığını görse, o kimsenin bid'at olan bir işi yaptığına delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (S.A.V.) şekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Hz.Peygamber kendisine mührü elbiselerini veya kılıcını verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve o halkı kendisine itaat eder; hor ve ha-kirse, Allah (C.C.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur. Fakir ise, zengin olur veya bekarsa evlenir.

Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (S. A.V.)'ın bereketiyle tamir edilir. Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)'i bir yerin dahilinde oturduğu halde görse, o yerde ibret alınacak bir şey zuhur edeceğine delalet eder. Bir kimse Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur.

Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delalet eder.
Rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)'in sürme çektiğini gören kimse, dininde salih ve onun hadislerini toplayarak emniyet içinde olur. Bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse, hamlinin erkek çocuk olmasına delalet eder. Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)'in haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna delalet eder.

Rüyada Resulullah (S.A.V.)'ın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Rüyada Resulullah (S.A.V.) sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Eğer Resulullah (S.A.V.)'ın başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, halifenin Müslümanları korumasına delalet eder. Eğer Hz. Peygamberin göğsünü olduğu halden daha geniş ve daha güzel olduğunu görse, halifenin askerine ihsanda bulunmasına delalet eder.

Resul-i Ekrem'in karnının boş olduğunu görse, bu rüya hazinede mal olmayıp boş olduğuna delalet eder. Resulullah (S.A.V.)'ın sağ elinin parmaklarının yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hac ve cihad yapmamasına ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesine delalet eder. Eğer Resul-i Ekrem'in sol elinin yumuk olduğunu görse, halifenin, askerlerin erzakını, savaş edevatını ve sadakaları hapsetmesine ve rüya sahibinin de malının zekatını vermemesine, dilenci ve fakirleri alıkoymasına delalet eder.

Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)'ın elinin parmaklarının açık olduğunu görse, halifenin erzak vermesine ve rüya sahibinin de hac ve cihad yapmasına delalet eder. Eğer Hz. Peygamberin parmaklarını avu-cu içinde sıkılmış olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin işlerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder.
Bir kimse Hz. Peygamberin uyluğunun büyük ve güzel ve çok kıllı olduğunu görse, o kimsenin kabilesinin çokluğu ile ve malla ona yardımcı olur.
Bir kimse Resulullah (S.A.V.) 'ın baldırlarının uzun olduğunu görse, halifenin ömrü uzun olur.
Bir kimse Resul-i Ekrem'i silahlı olarak asker içinde bulunduğunu ve askerin de güldüğünü ve böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete uğramalarına delalet eder.
Eğer Resul-i Ekrem silahla tanı mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görse: «Andolsun ki siz zayıf ve dun iken Allah size (Bedir) de kat'i bir zafer verdi.» (Sure-i Al-i İmran, ayet 3) mealindeki ayet işare tince Müslümanların düşmanlara galip gelmesine delalet eder.
Bir kimse Hz. Peygamberi boş ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine delalet eder. Resul-i Ekrem (S.A.V.)'i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.
Resul-i Ekrem (S.A.V.)'i ashabı arasında birbirlerini kardeş yaptığını gören kimse, ilim ve fıkıh elde eder. Rüyada Resulullah (S.A. V.)'ın kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur.
Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimse fesadcı ve itikadı zayıflar. Bir kimse rüyada Muhammed (S.A.V.)'in hanımlarından birisinin kendisinin anası olduğunu görse, o kimsenin imanı artar.
Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimsenin sünnet-i seniyyeye ittiba ettiğine delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlerine Hz.
Peygamberin baktığını görse, bunun tabiri Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesini emrettiğine delalet eder.
Hz. Peygamberle yemek yediğini gören kimseye, peygamberimizin zekatını vermesiyle emretmesine, Hz. Peygamberin yalnızca yediğini görse, rüya sahibinin dilenciyi menedip sadaka vermediğinden rüya sahibine sadaka vermesi için emrettiğine delalet eder.
Rüyada Resulullah (S.A.V.)'ı takonyasız ve ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatla namazı terkettiğinden ona cemaatla namaz kılması için emrettiğine delalet eder.
Bir kimsenin Muhammed (S.A.V.)'in mestlerini giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihad yapması için emrettiğine delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisi Hz. Peygamberle musafaha yaptığını görse, o kimsenin Sünnet-i Resulullaha (S.A.V.) uyduğuna delalet eder.
Bir kimse kendi kanını Hz. Peygamberin kanıyla karışmış olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye damat olmasına veyahut alimlerle nikahlanmaya delalet eder.
Hz. Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Eğer Hz. Peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey sunsa Kur'an-ı Kerimi ezberler ve ona sunulan şey miktarınca ilim elde eder.
Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder.
Hz.
Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur. Eğer Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bid'ata girer.
Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitne ve katle delalet eder. Resul-i Ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına delalet eder.
Hz. Peygamberi buğday benizli olduğu halde gören kimse, heva ve hevesi terkeder. Ve tevbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)'a tevbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.
Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icad edeceği bir bid'ata delalet eder.
Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin.
Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse, o sene orada vefat eder.

Seyyid Süleyman:
Bu rüya, her bakımdan büyük hayır ve selamettir. Hz. Peygamberimiz, bir Hadis-i Şeriflerinde "Beni rüyada gören, ancak beni görür. Zira şeytan benim şeklime giremez." buyurdular. O'nu rüyada görmek, zaferdir, şifadır, huzurdur. Rüya sahibi borçluysa, bunu eda eder. Fakirse, refaha çıkar. Zenginse, serveti artar. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'i görmek saadet ve emniyet habercisidir. (Sevgili Peygamberimizin Torunları için Bkz. Şerif ve Seyyitler, Dostları için Bkz. Ashab-ı Kiram.)

Alıntı
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst