Quantifiers - Nicelik Sözcükleri - Belirleyiciler

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
İsimlerin az, çok, birkaç vb. şekillerde miktarlarını belirtmek için kullanldığımız nicelik sözcüklerini göreceğiz bu bölümde. Sadece sayılabilen veya sayılamayan isimlerle kullanılanların yanısıra hem sayılan hem de sayılamayan isimlerde kullanılan nicelik sözcükleri de vardır.
Öncelikle sayılabilen ve sayılamayan isim ayrımı olmadan kullanılan nicelik sözcükleri ile başlayalım.

1. A LOT OF / LOTS OF: Çok, bir sürü, pek çok anlamlarına gelir.
She has got a lot of problems. – Onun çok problemi var.
Lots of people are ignorant. – Pek çok insan cahil.
They need a lot of money to pay their depts. – Borçlarını ödemek için çok paraya ihtiyaçları var.
There was a lot of dust in the room. – Odada çok toz vardı.

2. SOME: biraz, bir parça, bazı anlamlarına gelir. (bazen de hiçbir artı
anlam eklemez geldiği cümleye ve sadece cümlenin daha etkili olmasını
sağlar.) Olumlu cümlelerde kullanılır. İstisna olaran sadece ikram sorularında kullanılır.

You have to read some books on this matter.- Bu konu üzerinde kitaplar okumak zorundasın.
Some babies simply do cry more than others. – Bazı bebekler diğerlerinden daha çok ağlar.
Can you give me some solution hints please? – Bana çözüm ipuçları verebilir misin lütfen?
Have you got some money? – Biraz paran var mı?

3. ANY: hiç, herhangi anlamlarına gelir. ( bazen de hiçbir artı anlam eklemez geldiği cümleye ve sadece cümlenin daha etkili olmasını sağlar.) Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır.

There can’t be any papers in that drawer? - O çekmecenin için hiç kağıt olamaz.
Do you have any questions?- Hiç sorunuz var mı?
Any student knows this. – Herhangi bir öğrenci bunu bilir.
We don’t have any objections to this offer?- Bu teklife itirazımız yok.

4. NO: hiç, hiç bir anlamına gelir. Olumlu cümlelerde kullanılır ve anlamı olumsuz yapar.
I have no idea. – Hiç fikrim yok.
There is no information about the meeting. – Toplantıyla ilgili hiç bilgi yok.
This e-mail has no importance at all. – Bu e-postanın hiç bir önemi yok.
There was no development about that project. – Proje ile ilgili hiç bir gelişme yoktu.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst