Puantilizm (Noktacılık) [ Sanat Akımları

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
Sanat evreni yorumlama ve görme biçimimiz olması yönüyle aynı zamanda dünyadaki özgürlük alanımızı da oluşturuyor. Bu konfor alanı tarih boyunca farklı biçimlere büründü ve bürünüyor. Dünya ve onun içinde barındırdıkları sanat ile yeniden yorumlandıkça insanlığa sunulan davetiyeler algılarımızı harekete geçiriyor.

Puantilizm(Noktacılık) nedir?

Puantilizm, 19.yüzyıl sonları ve 20.yüzyıl başlarında kendisini sanat dünyasında gösteren bir resim tekniğidir. Resim sanatına yeni bir yaklaşım getiren bu tekniği daha çok Fransız Neo-empresyonist/Yeni İzlenimci ressamlar kullanmıştır. Bu teknikle ortaya çıkarılan eserlerde, sanatçının ifade yeteneğini kullanmasının yanında eserin izleyicisine de görev düşmektedir. Çünkü sanatçının zihnindekini noktalar aracılığıyla resmetmesinden sonra esere bütünlüğünü kazandıran bir bakıma da izleyicinin algısı ve görme biçimidir. Eserinde noktalar aracılığıyla bütünlük sağlamaya çalışan sanatçı bunu renklerin işlevi aracılığıyla sağlamaya çalışmaktadır.

Puantilizm’in bir sanat akımı olarak anılmasının yanında bir resim tekniği olarak ifade edilmesinin nedeni de, sanatçının noktaların biçimlendirmesinden yararlanması ve renkleri belirli işlevlere dayanak sağlayacak biçimde kullanmasıdır. O halde değinmemiz gereken bir sonraki nokta şu olmalıdır:

Renkler bu resim tekniğinde nasıl kullanılır?

Tekniğinin içeriği hakkında isminden fikir sahibi olacağımız Puantilizm, Fransızca ‘point’ten(nokta) türemiş olan ‘Pointillisme’ kelimesinin dilimizdeki karşılığıdır. Çok sayıda küçük noktanın bir arada kullanıldığı bu resim tekniğinde renklerin kullanım şekli özel bir rol oynamaktadır. Sanatçının birbiriyle karıştırmadan kullandığı renkler noktalar halinde eser üzerinde bir araya geldikçe izleyicinin gözünde farklı renk karışımlarından oluşan illüzyonlar yaratmaktadır. Böylece ara renkler noktaların eser üzerinde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Birbirinden ayrı duran noktalar algılarımız aracılığıyla bir araya gelerek anlamlı bir bütün meydana getirmektedir.

Yani, bu tekniğin gözlüğünden bakan sanatçıların eserlerinde görebileceğiniz renk cümbüşü paletlerde bir araya gelen renklerden ziyade noktaların birliğinden varlık kazanmaktadır. Ancak bu tekniği kullanan sanatçıların renk teorisini iyi bilmek durumunda olduğu da bilinmektedir. Yüz binlerce noktayı bir araya getirerek bir bütünlük sağlamaya çalışmak da oldukça sabırlı davranmayı gerektirmekte olsa gerek, siz ne dersiniz?

Puantilizm akımının gözünden bakmak…

Doğa gözümüze renklerin en canlısını sunar. Peki renklerin bu canlılığını boyalar aracılığıyla sanat eserlerinde görebilir miyiz? Bunu sağlamak için boyadan çok renklerin kullanım biçiminden faydalanan Puantilistlerin amaçlarından biri de renklerin canlılığını eserde yakalayabilmektir. Renklerin pigmentlerini eser üzerinde bu amaca hizmet edecek biçimde kullanmışlardır.

Bir nesneye bütün olarak karşıdan bakmanın yanında o nesneye rengini veren tonlara daha yakından bakabilmişlerdir. Sözün gelişi bakmaktan ziyade görmek isteyenlerin kitabına uygun olabilecek bu teknik olarak görülebilir. Çünkü örneğin sanatçı ana renklerden olan kırmızı ve maviyi noktalar aracılığıyla birbirine karıştırmadan sunsa bile biz bir bütün olarak baktığımızda mor rengi, renklerin ve noktaların titreşimi sayesinde görülebilir. Işığın bu noktalar ile oluşturduğu bir çeşit titreşim ya da dans, bu sayede sanatta illüzyonu deneyimlememize neden olabilir.

Özetle Puantilizm akımında, örneğin bir limonun sarı olmasından çok bu sarı rengi sağlayan renklerin birliğine odaklanmak esastır. Limon tek bir sarı tonundan oluşmaktan ziyade içinde farklı renkleri de barındırarak bildiğimiz halini alır. Bu noktada esas olan bir nesnenin renklerini ayrıştırarak bakabilmenin yanında farklı renklerden bir bütün oluşturabilmektir.

Puantilizm akımı sanatçıları ve eserleri

Puantilizm kelimesi 1880`lerde bu teknikle alay eden sanat eleştirmenleri tarafından kullanılmış olsa da, bugün küçümseme anlamı içermemekle birlikte bünyesinde eserlerinin büyüsüne kapılabileceğimiz birçok sanatçıyı barındırmaktadır. Işığın geliş yönü ve bir şeyde bulunan renk tonlarına dair farkındalık içinde olan bu sanatçılar, renklerin illüzyonuyla yarattıkları ara renkleri eserlerinde bakışlarımıza sunarlar.

O halde Puantilizm tekniği ile eserler veren sanatçılardan bahsedebiliriz, bu sanatçılar:
Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro, Henri-Edmond Cross, Georges Lemmen, Hippolyte Petitjean, Maximilien Luce olarak ele alınabilir.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst