Hazreti Nuhun Oglu - Hazreti Ibrahim Aleyhisselam

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Nuh aleyhisselâmın oğlu Ham’ın neslinden Nümrud şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde Bâbil hükümetini kurmuştu. Bâbil ülkesine Geldânistan denildiği gibi hükümdarlarına da Nümrud denilir. Bâbil ahâlisi Sâbiî idi; bunlar güneşe, aya, yıldızlara, putlara, hükümdarlarına tapmakta idiler. Allâhü Teâlâ Hazretleri Nümrud zamanında Bâbil ahâlisine İbrahim aleyhisselâmı peygamber gönderdi ve ona on sahîfelik bir kitap verdi. Hz. İbrahim, ulül'azm denilen beş büyük peygamberlerdendir.

Hz. İbrahim (a.s.), Bâbil ahâlisini Hak dinine davet etti, doğan, ölen, sönüp giden şeylerin tapılmaya lâyık olmadığını kendilerine söyledi; fakat, bunlar aldırmadılar. Bir yortu günü halk şehir hâricine çıkmışlardı. Hz. İbrahim (a.s.) puthânedeki birtakım putları kırdı, elindeki baltayı da büyük putun boynuna astı. Halk dönünce bunu Hz. İbrahim'in yaptığına hükmettiler. Hz. İbrahim de “Eğer söyleyebilirse sorunuz bakalım, belki bunu bu büyük put yapmıştır?!” dedi,

“Hiç cansız bir put böyle birşey yapabilir mi?” dediler. Hz. İbrahim de “Madem ki bunlar cansız, ellerinden birşey gelmez şeylerdir, artık ne için bunlara tapıyorsunuz?” dedi.

Bunun üzerine hepsi de biraz sustular. Yazık ki, sapıklıklarında ısrar ettiler, Hz. İbrahim’i yaktıkları büyük bir ateş içine attılar. Fakat, ateş, Allâhü Teâlâ’nın emriyle bir gülistan kesildi, o mübarek zâtı yakmadı. Bu mucizeyi görenlerden bazıları iman ettiler. Hz. İbrahim de mü’minleri ve çoluk çocuğunu alarak Şam diyarına hicret etti. Bir aralık kıtlık olunca Mısır’a gitti, sonra da dönüp Ken’an ilinde, yani Kudüs havâlisinde ikâmet buyurdu.

Hz. İbrahim (a.s.) Bâbil'de doğmuş ve yüz yetmiş beş veya iki yüz sene yaşamıştır. Kudüs-i Şerif'in Halîlu’r-Rahmân kasabasında bir mağara içinde refikası Hz. Sâre ile beraber medfundur.

Hz. İbrahim Halîlullah’dır yani Allâh'ın dostudur ve kendisine bütün milletler hürmet eder. Son derece müsâfir-perver idi. Minberde hutbe okumak, misvak kullanmak, sünnet olmak, tırnak kesmek İbrahim aleyhisselam'ın sünnetlerindendir.

Kâbe-i Muazzama’yı oğlu İsmail aleyhisselâm ile beraber bina etmişlerdir.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst