5 Haziran Atatürk Günlüğü

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
1937 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

1936 - "Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunu" çıkarıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu.

Atatürk'ün, akşamüzeri Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

1933 - Atatürk'ün, öğleden önce şehirde otomobille bir gezinti yapması, daha sonra ismet Paşa'nın köşküne gidişi, öğleden sonra Çankaya'ya dönüşü.

1932 - Atatürk'ün, İtalya seyahatinden Ankara'ya dönen Başbakan İsmet Paşa'yı istasyonda karşılayışı.

1930 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Çanakkale savaşları esnasında sağ kolunu kaybeden Fransız Generali Gouraud'u kabulü ve görüşme esnasında hazır bulunan Fransız Büyükelçisi Charles de Chambrun'a söyledikleri: "Türk topraklarında yatan onun şerefli kolu, memleketlerimiz arasında son derece kıymetli bir bağdır."

1929 - Tarım Kredi Kooperatifleri Yasası.

1928 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

1926 - Musul Anlaşması.
Ankara'da, Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı.

Musul Sorunu Musul vilayeti Misak-ı Milli'ye göre önceleri Türkiye sınırlarındaydı. Ancak Mudanya Mütarekesi imzalandığında Musul halen İngiliz işgalinde görünüyordu. Lozan'da da çözülemeyince sonunda konuyu Milletler Cemiyeti'nin çözmesi kararlaştırıldı. Milletler Cemiyeti'nin bağlayıcı kararına göre Musul Irak toprakları içinde bırakıldı.

Lozan'da çözülmeyen Musul sorunu, İngiltere ile Ankara'da imzalanan 5 Haziran 1926 tarihli antlaşmayla Kerkük dahil Irak'a bırakıldı. Anlaşma, sadece 25 yıl boyunca bölgedeki petrol gelirinin % 10'unun Türkiye'ye bırakılmasını öngörüyordu.

Atatürk'ün, Gülcemal vapurunun hatıra defterine yazdıkları: "...Gülcemal vapurunda gördüğümüz intizam ve mükemmeliyet takdire değer. Genel müdüre, geminin süvarisine ve bütün mürettebatına teşekkür ederim."

Atatürk'ün, Mudanya'dan Bursa'ya dönüşü.

Atatürk'ün, akşam, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Öğretmenler Birliği'nde sahnelediği piyesi izlemesi

1924 - Ali Haydar Bey (Yuluğ) Ankara şehreminliğine atandı.

Silifke'de Cumhuriyet aleyhine vaaz verdiği için Hoca Askerî idama mahkûm edildi.

1923 - Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 550 Rum (çoğu terkedilmiş), 200 Müslüman hanesi, 100 dükkan, 2 kilise, 1 cami, ve bazı resmi binalar yandı, 1500 kişi evsiz kaldı.

1920 - Yozgat'ta tanınmış derebeylerinden Çapanoğulları Ankara'ya karşı başkaldırdı.
Yenik düşen Kuva-yı İnzibatiye mensuplarının çoğu silahlarıyla birlikte Kuva-yı Milliye'ye katılmaya başladı.

Atatürk'ün, Roma'da bulunan Osmanlı Elçisi Galip Kemali (Söylemezoğlu) Bey'e Ankara hükümetinin Dışişleri örgütünün yeniden düzenlenmesi, dış temsilcilerin seçilmesi hususlarında görüşmek üzere Ankara'ya davet mektubu.

Ahmet İzzet Paşa'nın, Anadolu'da tutsak bulunan İngiliz asker ve subayları hakkında Atatürk'e mektubu. [Kocatürk]

1919 - Atatürk'ün, Sivas, Amasya, Merzifon, Trabzon, Erzurum ve Erzincan ile bağlantı kuruşu sonucu asayiş hakkında edindiği bilgileri Sadaret'e bildiren telgrafı.

Yunanlıların Akhisar ile Nif'i işgali.

İtalyanların Çin'e ile Yatağan'ı işgali.

1918 - Atatürk'ün, Viyana'dan Dr. Rasim Ferit (Talay) Bey'e mektubu: "Cottage Sanatoryumu'na girdim. Profesör Zuckerkandl bizzat tedavi ediyor."

1916 - Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.

1915 - 19. Tümen birliklerinin, 4/5 Haziran gecesi düşman tarafından işgal edilen siperleri tekrar ele geçirmeleri.

Atatürk'ün, akşam, 19. Tümen birliklerine yayınladığı emir: "...Düşmana olan yakınlığımız nedeniyle birinci hatlardaki kıtaların her vakit uyanık bulunmaları, mangaların başında manga, takımların başında takım komutanları ve sırasıyla her kıta komutanının daima hazır ve erlerin heves ve gayretini artırmak suretiyle her durumda örnek olmaya fırsat gözetmelerini kesinlikle isterim."

Dahiliye Nazırı Talât Paşa, Edirne Valisi Hacı Adil, Dr. Nâzım, İsmail Canbulat ve Abdülkadir Beylerin, Kemalyeri'nde 3. Kolordu Karargâhı'nı, daha sonra Düztepe'de 19. Tümen Karargâhı'nı ziyaretleri ve Atatürk'le görüşmeleri. [Kocatürk]
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst