11 Haziran Atatürk Günlüğü

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
1938 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelen Başbakan Celâl Bayar'ı Savarona yatında kabulü.

1937 - Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını açıkladı.
Atatürk, kendi tasarrufunda bulunan bütün çiftlikleri, tesisleri, demirbaşları ve hayvanlarıyla devlete bağışladı.

Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada çiftliklerini, içindeki bütün gayri menkulleriyle birlikte milletine bağışladığını açıkladı.

Atatürk'ün, Trabzon'da otomobille şehri gezmesi, Vilâyet Konağı'nı, Halkevi'ni, Parti Merkezi'ni, Belediye'yi, Komutanlığı ziyaretleri ve halkın gösterdiği büyük sevgi nedeniyle Başbakan İsmet İnönü'ye telgrafı: "...Bu kadar saygı ve bağlılık ifade eden millî heyecan karşısında bir naçiz kalbin durmaması, yine o millî heyecanın verdiği kuvvet sayesinde ancak mümkün olabilmiştir!"

Atatürk'ün, Başbakanlığa, bütün çiftliklerini ve mallarını hazineye bağışladığını bildiren telgrafı: "...Kullanma yetkim altındaki bu çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanları ve demirbaşları ile beraber, hazineye hediye ediyorum. Gereken kanunî işlemin yapılmasını dilerim." (Resmî işlemler 11 Mayıs 1938 günü tamamlanarak Atatürk tarafından imzalanmıştır).

Atatürk'ün, Trabzon'da gece şerefine verilen gardenparti'de bulunuşu. [Kocatürk]

1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ni ziyareti.

1933 - Cumhuriyet'in ilanının 10'uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

Atatürk'ün, Afgan Kralı Nadir Han'a kardeşinin ölümü sebebiyle başsağlığı telgrafı.

1932 - Atatürk'ün, Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü ve görüşmesi.

Atatürk'ün gece, Ankara Halkevi'nde Aka Gündüz'ün yazdığı "Mavi Yıldırım" adlı oyunu seyretmesi.

1930 - TC Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.
Yasa ile banknot çıkarma hakkı, Maliye Bakanlığı'ndan alınarak Merkez Bankası'na verildi.

Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

1930 - The Turkish Central Bank is established.

1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.

İstanbul'da hayat pahalılığı 1914'ten 1929'a 16 kat arttı.

Atatürk'ün, Basın Cemiyeti Genel Kurulu'nun saygı telgrafına cevabı: "Genel Kurul toplantısı münasebetiyle hakkımda gösterilen hislere teşekkür ederim."

1928 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Avrupa'dan dönen Türkiye iş Bankası Genel Müdürü Celâl (Bayar) Bey'i kabulü.

1926 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi nedeniyle gönderdiği telgrafa cevabı: "...Her toplantı yılı memlekete feyiz ve mutluluk temin eden Meclisinize teşek*kür ve saygılarımın arzını dilerim."

Atatürk'ün, Bursa'da küçük gezintiler yapması.

1920 - Atatürk'ün, Bolu-Düzce isyanını bastırmak üzere gönderdiği efelerin dönüşü nedeniyle Demirci Mehmet Efe'ye teşekkür mektubu: "Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın'ın bu doğru özlü ve fedakâr evlâtları Bolu-Düzce yöresinde memleketimizi düşmanların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca, fedakârane ortadan kaldırdılar ve vatanımıza büyük hizmetler yaptılar. Allah iki cihanda aziz etsin!"

Cemal Paşa'nın, Moskova'dan Atatürk'e mektubu: "Benim Türkistan, Afganistan ve Hindistan dahilinde faaliyet göstermem Rusya hükümeti tarafından derhal kabul olundu. Ben o taraflarda, Halil (Kut) Paşa da İran taraflarında faaliyet göstererek zulüm ve istibdat altında asırlardan beri yaşamakta olan doğu milletlerini İngiliz istibdadından ve zulmünden kurtarmaya çalışacağız." [Kocatürk]

1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın, neden İstanbul'a çağrıldığını -gizli olarak- soran Atatürk'e cevabı: "Kıymetli bir generalin Anadolu'da seyahati kamuoyuna iyi bir tesir yapmayacağı cihetle İngilizlerin kendisini istediği..."

Atatürk'ün, Havza'dan Kâzım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "...Hükümet, aldatarak İstanbul'a getirtmek plânını izlediğinden ben de mümkün olduğu kadar zaman kazanmak ve karargâhımı memleket içerisine sokmak için aynı usulde mukabele ve yazışma yapmaktayım."

Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın kendisini İstanbul'a çağıran 8.6.1919 tarihli telgrafına cevabı: "...Davet sebebinin lütfen açıklanmasını rica ederim." [Kocatürk]

1917 - Atatürk'ün, Sekerat'tan hareketle Mahmutlu'ya gelişi, cepheye geçerek 126. ve 34. Alayları denetlemesi, bu alaylara ait mevzilerde incelemelerde bulunması, daha sonra -Mahmutlu üzerinden- Sekerat'a dönüşü.

1913 - Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu ölümü.

31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Yeni Sadrazam olarak Sait Halim Paşa göreve başladı.

1868 - Kızılay, 'Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti' adı altında kuruldu.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst