1 Haziran Atatürk Günlüğü

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
1938 - Atatürk, hekimlerin tavsiyesi üzerine Savarona yatında dinlenmeye başladı.
Devlet tarafından Cumhurbaşkanı için satın alınan Savarona yatının İstanbul'a gelişi.
Atatürk'ün, saat 15.30.'da Savarona yatına geçişi (Atatürk, bu tarihten 25 Temmuz 1938 gününe kadar yatta kalmıştır). [Kocatürk]

Atatürk 1 Haziran 1938 günü saat 15.30'da yanında Hasan Rıza Soyak, Salih Bozok, Kılıç Ali ve Yaver Celal olduğu halde, Acar motoru ile Savarona Yatı'na gelmiştir.

Atatürk evvelce planları görmüş ve yatı çok beğenmişti.

Son zamanlarda giderek artan rahatsızlığı nedeniyle pek sevdiği bu yatta çoğu zamanını yatakta geçirdi. Bir gün şöyle dedi:
-Bir çocuk oyuncağını bekler gibi bu yatı beklemiştim. Mezarım mı olacak bu tekne benim?

Atatürk’ün Savarona’da geçirdiği altı hafta boyunca, kabine toplantıları düzenlendi, Romanya Kralı Carol da dahil olmak üzere önemli konuklar, devlet başkanları ağırlandı.

1937 - Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Büyükelçisi Karsky'nin güven mektubunu kabulü.

1936 - Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Yalova'dan İstanbul'a hareketi, Florya'ya gelerek geceyi burada geçirmesi.

1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

1934 - Ortaköy-Bolkuş demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1932 - Maliye Bakanlığı’na bağlı Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

1931 - Bursa-Mudanya demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı.

1930 - Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.
(1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.)

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı.
İstanbul'da Galata Köprüsü'nden geçenlerden alınmakta olan ve 'mururiye' adı verilen geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

1928 - Atatürk'ün, Torbalı ve çevresindeki deprem nedeniyle İzmir Valiliği'ne telgrafı: "...Memleketin her tarafından üzüntü ve ıstıraba iştirak haberleri alıyorum. Bu müşterek ıstırap ve hassasiyet, teselliyi gerektiren bir harekettir."

1927 - Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kuruldu.

1926 - Atatürk'ün, Bursa'da, yüzyirmi yaşlarında bulunan Zaro Ağa'yı kabulü.

Atatürk'ün, Bursa'da gece, Doğu Musiki Heyeti'nin konserini izlemesi.

1924 - Milli Mücadele aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle, aralarında gazeteci, yazar, şair ve askerlerin bulunduğu 150 kişi tesbit edildi.

1921 - İtalyanların Antalya dolaylarını boşaltmaları.

İtalyanlar askerlerini çekmeye devam ediyor. Antalya ve çevresini boşaltılmaya başladı.

İnegöl'de Sovyetler Birliği'nden gelen silah ve cephane, Yunanlıların baskınından çekinildiği için elden ele taşınarak, saklandı.

1920 - Başkan W. Wilson'un, Ermeni mandası önerisini Amerikan senatosu reddetti.

Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "Doğu harekâtı hakkındaki 30.5.1920 tarihli telgrafınız Vekiller Heyeti'nde görüşülmüş, gerekçesi tetkik edilmiş ve askerî birliklerimizle harekete geçmek suretiyle Ermenistan seferine başlama zamanının gelmemiş olduğuna karar verilmiştir."

Atatürk'ün, Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na, milletvekili seçiminin bu derece gecikmesi sebeplerinin ve sorumlularının isimlerinin bildirilmesini isteyen telgrafı. [Kocatürk]

1919 - Türkiye-Havas-Reuter Ajansı'nın, "İstanbul'da toplanan Saltanat Şûrası'nda, heyet-i umumiyenin fikri, Türkiye'nin Büyük Devletler'den birinin yardımını temin merkezindedir" şeklinde haberinin Anadolu'ya tamimi üzerine, Atatürk'ün Havza'dan Sadrazam'a yazısı: "Milletin, millî bağımsızlığı korumaya kararlı olduğu ve bütün meşum sonuçlara karşı en son fedakârlığı göze aldığı ve millî vicdanı temsil etmeyen haberlerin endişe verici akisler doğurduğu."

Damat Ferit hükümeti Paris Barış Konferansı'na davet edilmesi.

Ödemiş'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.

İtalyanların Milas'ı işgali.

Albay Kazım Bey'in (Özalp) Balıkesir'deki 61. Fırka Komutanlığı görevine başlaması.

1917 - Atatürk'ün, akşamüzeri, hasta olan 2. Ordu Sağlık İşleri Başkanı Yarbay Dr. Hüseyin Bey'i evinde ziyareti.

1916 - 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ve Kurmay Başkanı İsmet (İnönü) Bey'in, 16. Kolordu Karargâhı'na gelerek Atatürk'ü ziyareti.

1915 - Atatürk'ün, albaylığa yükselmesi.

Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, albaylığa yükselişi nedeniyle Atatürk'e tebrik telgrafı: "Yeni rütbenizi tebrik ederim. Bu terfi, görmekte olduğunuz büyük ve fedakârane hizmetlerinize karşılık bir mükâfat değil, ancak, memlekete daha mühim ve ordumuza daha kıymetli hizmetler görebilecek mevkilere erişmek için, geçilmesi gereken bir basamaktır."

Atatürk'ün, -180 rakımlı tepe üzerindeki- 19. Tümen Karargâhı'na gelen 5. Ordu Kurmay Başkanı Albay Kâzım (inanç) Bey'e -Liman von Sanders'e iletilmek üzere- "Kuzey Grubu" cephesinin düzeni, emir ve komutası hakkında görüşlerini açıklaması. [Kocatürk]

1911 - TÜRK HAVA KUVVETLERİ GÜNÜ

Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)
Yurt dışına pilotaj eğitimine seçim için de sınav yapıldı. Fesa Bey ve Yusuf Kenan Fransa'ya gönderildiler. Havacılık işleriyle uğraşmak üzere Genelkurmay'dan Süreyya Bey memur edildi.

Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) Mahmut Şevket Paşa'nın, ''uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için görevlendirdiği Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey'in, bu işlerin ''Teknik Birlikler ve Müstahkem Mevkiler Müfettişliği''ne bağlı olarak yapılması önerisinin uygun görülmesiyle, söz konusu müfettişliğin 2. şubesinde bir ''Tayyare Komisyonu'' kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1896 - I. Van isyanı. Ermeniler Van'da isyan ettiler.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst