1 Ağustos Atatürk Günlüğü

Asrevya

Paylaşımcı Üye
Katılım
30 Eyl 2023
Mesajlar
1,532
Tepki
43
1938 - Berlin'den davet edilen Prof. Dr. Bergmann'ın İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü muayenesi. Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 17.00'de Prof. Dr. Eppinger ve Prof. Dr. Bergmann'ın da katılımıyla sürekli ve danışman hekimler tarafından muayene ve konsültasyon yapılması.

1936 - Ankara Türk Sigorta A.Ş. kuruldu.

1935 - Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta İzmir Milletvekili Kâzım inanç Paşa'nın kızının evlenme düğününü şereflendirmesi.

1934 - Atatürk'ün, saat 10.00'da Ertuğrul yatı ile Çanakkale önlerine gelişi, karaya çıkmaksızın saat 13.30'da Yalova'ya hareketi.

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
Kanunla kapatılan İstanbul Darülfünunu'nun yerine İstanbul Üniversitesi'nin kurulması.

Atatürk'ün, Yalova'da öğleden sonra Fransız Büyükelçisi Charles de Chambrun'u kabulü.

1932 - Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.

1931 - New York'tan uçarak Yeşilköy'e inen Russel Boardman ve John Polando adlı havacılar Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

Atatürk'ün, Yalova'da, New York'tan uçarak Yeşilköy'e inen Russel Boardman ve John Polando adlı Amerikalı havacıları kabulü ve söyledikleri: "...Kıtaları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz. Sizin gibi kahramanlar, milletleri birbirlerinin saadetleri ve kaderleriyle ilgilenen bir aile fertleri haline getirirler. Şüphe etmem ki siz, uygarlığını hayranlıkla izlediğimiz Yeni Dünya'nın büyük diyarı ile eski dünya kıtalarının birleştikleri yerde bulunan Yeni Türkiye'yi böyle vasıtasız birleştirirken, Amerikalıların ve Türklerin kalplerini de birbirine daha ziyade yaklaştırdınız."

Atatürk'ün, Amerikalı havacıların başarısı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'e tebrik telgrafı: "Amerikalı kahramanlar, Türk ulusunun kalbini sevinçle doldurmuştur. Başarmış oldukları harikulade işin sonunda bu cesur gençlerin yüzlerinde gördüğüm neşe ve kararlılık ifadesi bana şu inancı verdi ki, insanlık için kazandıkları bu büyük zafer onlar için yalnız bir başlangıçtır."

1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.

1928 - Atatürk'ün, Lâtin Harfleri Komisyonu üyelerinden Falih Rıfki (Atay), Ahmet Cevat (Emre) ve Mehmet Emin Beyleri kabulü, alfabe ve gramer konuları üzerinde görüşmesi.

1927 - Atatürk'ün, Bursa'dan İstanbul'a gelen Başbakan İsmet Paşa'yı Dolmabahçe Sarayı'nda kabulü ve görüşmesi.

1922 - İstanbul Hükümeti, Yunanlıların İzmir'de özerklik ilan edişlerini protesto etti.

İngiliz muhafazakar milletvekili General Townshend, Adana'da verdiği demeçte, "Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasından başka bir çaresi yoktur." dedi.

Yunanlılar İstanbul'u işgal etmek için izin istiyor.

1921 - Fransız Elçisi Franklin Bouillon'un Paris'e dönüşü.

Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine genelgesi ve Genelkurmay Başkanlığı'na yazısı: "..Pek uzak olmayan bir gelecekte karşımızdaki hain ve tükenen Yunan ordusunun da imhası imkân altına girecektir. Büyük memleketimiz ve fedakâr milletimiz, neticenin elde edilişini tamamen üstüne almış bulunmaktadır."

Atatürk'ün, Meclis'teki gruplardan herhangi birine girmemesini öneren Kâzım Karabekir'e cevabı: "...Esas yapısı içinde bütün hüviyetiyle karışmış bulunduğum Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden ayrılmaklığıma imkân olmadığından, cemiyetin çalışma sahası bulunan Meclis'te yine o cemiyeti temsil eden grubun içinde bulunmak zorunluluğundayım. Esasen grup, hemen Meclis'in tümüne yakın bir çoğunluğu içine almaktadır." [Kocatürk]

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.

1919 - Erzurum Kongresi, ABD başkanı Wilson'a telgraf çekerek, kendi ilan ettiği ilkelere aykırı olarak işgal edilen İzmir'in bu konumunu kabullenmesini kınadı.

Kâzım Karabekir Paşa'nın, Harbiye Nazırı Nâzım Paşa'nın 30.7.1919 tarihli emrine cevap telgrafı: "...Mustafa Kemal Paşa gibi memlekette namusu ile ve güzide askerî hizmetleri ve vatanseverliği ile tanınmış ve bütün askerlerin de pek ziyade, bilhassa hürmetini kazanmış ve özellikle henüz yirmi gün evvel memleketin yarısına komuta etmiş olan ve hal ve hareketlerinde vatanî ve millî menfaatlere aykırı bir şey olmayan ve görülemeyen bir zatın tutuklanmasına bir kanunî sebep olmayacağını ve yukarıda arz ettiğim durum dolayısıyla halk ve ordu nazarında da iyi bir hareket olarak telâkki edilmeyeceği cihetle Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasına ve Kolordu'ca da bunun için yardımda bulunulmasına hal ve vaziyetin asla müsait olmadığını arz eylerim."

1915 - Atatürk'ün Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'ya -Çanakkale savaşlarındaki yararlıklarından ötürü terfi etmesi nedeniyle- tebrik yazısı ve Esat Paşa'nın cevabı: "Bu yükselişte en büyük iftiharım, 19. Tümen ve onun muhterem girişken komutanıdır." [Kocatürk]

1914 - Almanya Rusya'ya savaş açtı ( I. Dünya Savaşı'nın başlaması).

Türkiye genel seferberlik ilan etti.

Almanya Fransa'ya savaş açtı.

İngiltere Almanya'ya savaş açtı.

Avusturya-Macaristan Rusya'ya savaş açtı.

Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale'de.

Almanların Liege'yi alışı.

Almanya'nın Fransa'ya saldırması.

Japonya Almanya'ya savaş açtı.

Almanların Charleroi ve Mons'u alması.

Almanlar'ın Tannenberg zaferi. Guise çarpışmaları.

* Almanya'nın, Rusya'ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı'nın başlaması.
Almanya, 3 Ağustos 1914 günü de Fransa'ya harp ilân etmiştir.
(Bazı kaynaklar, Avusturya-Macaristan Veliahtı'nın 28 Haziran 1914'te öldürülüşünü takiben Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a harp ilânını, I. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak almaktadırlar).
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst